โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 3000 V.4 และโปรแกรมทดลอง LTAXMAP จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง […]

Read more

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สวมใส่ชุดสีกากีทุกวันจันทร์ และรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันพุธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวน ผู้บริหาร […]

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม LTAX 3000 V.4 และโปรแกรมทดลอง LTAXMAP (Cloud server online demo) จังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง […]

Read more

ศึกษาดูงานและร่วมหารือแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โดย ดร.ฟ้าใส สามารถ ดร.ธัญนันท์ วร […]

Read more

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]

Read more
1 2 3 6